Sākums Pieredze Pieredze publiskās un privātās partnerības jomā
Pieredze publiskās un privātās partnerības jomā

Pieredze publiskās un privātās partnerības jomā

Sekmīga partnerība ir iespējama, pilnvērtīgi un godprātīgi sadarbojoties. No savas puses vienmēr esam nodrošinājuši atvērtību un gatavību sniegt klientam labāko iespējamo risinājumu.

Klienta stāsts

Līdz šim Latvijā publiskās un privātās partnerības procedūra nav plaši īstenota, taču biroja pārstāvji papildus teorētisko zināšanu apguvei ir guvuši arī praktisku pieredzi ar šo nozari saistītu jautājumu risināšanā. 2018. gada 31. jūlijā tika izsludināta koncesijas procedūra, kurā tiktu izvēlēts privātais partneris Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas publiskajai un privātajai partnerībai. Projektā tika paredzēta Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/98/EK mērķu izpilde pilnā apjomā, tostarp atkritumu savākšanas pakalpojuma, īpaši atkritumu dalītās vākšanas pakalpojuma, pieejamības līmeņa paaugstināšana, informēšana un izglītošana, lai veidotu vides apziņu un veicinātu iesaistīšanos atkritumu šķirošanā, kā arī atkritumu pārstrādes jaudu palielināšana un jaunu pārstrādes veidu ieviešana. 

Risinājums

Biroja vadošais partneris ir sniedzis juridisko palīdzību koncesijas procedūras „Privātā partnera izvēle Rīgas SAAS nodrošināšanai” organizēšanā, kā arī pārstāvējis klientu (Rīgas pašvaldības un SIA „Getliņi EKO” kā attiecīgās koncesijas procedūras pasūtītāju) intereses administratīvajā procesā iestādē (Konkurences padomē) un Administratīvajā tiesā. Pēc koncesijas procedūras noslēgtā koncesijas līguma izpilde, pamatojoties uz Konkurences padomes lēmumu, tika apturēta, taču lietā joprojām nav pieņemts galīgais nolēmums saistībā ar koncesijas līguma tālāku izpildi.