Sākums Pieredze Nepamatots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums
Nepamatots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums

Nepamatots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums

No pieredzes varam apliecināt, ka tieši laicīga vēršanās pēc juridiskās palīdzības nepamatotu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu gadījumā ievērojami sekmē izredzes mainīt situāciju, jo gadījumos, kad kvalificēta juridiskā palīdzība tiek meklēta novēloti, situācijas pozitīvs risinājums var nebūt iespējams noilguma dēļ.

Klienta stāsts

Birojs sniedza juridisko palīdzību dzīvokļu īpašniekiem, vēršoties tiesā pret pārējiem dzīvokļu īpašniekiem par nepamatotu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, nosakot normatīvajiem aktiem neatbilstošu maksas par patērēto siltumenerģiju sadalījumu starp dzīvokļu īpašniekiem.

Risinājums

Pēc sniegtās juridiskās palīdzības tiesa atcēla prettiesiski pieņemto dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, tādējādi pilnīgi mainot klientiem sākotnēji neizdevīgo situāciju, kurā viņiem bija jāveic lielāki maksājumi par siltumenerģiju nekā citiem dzīvokļu īpašniekiem, kas savos dzīvokļos uzstādītos termoregulatorus bija kalibrējuši atbilstoši mājas apsaimniekotāja nepamatoti izvirzītajiem noteikumiem.