Sākums Pieredze Kapitālsabiedrības iegāde
Kapitālsabiedrības iegāde

Kapitālsabiedrības iegāde

Lai tiesiski un efektīvi īstenotu klienta vēlmi, biroja speciālisti klienta uzdevumā veica kapitālsabiedrības reorganizācijas procesu nodalīšanas ceļā.

Klienta stāsts

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” klients vēlējās pārdot kapitālsabiedrību, kurai pieder gan nekustamais īpašums, gan ir noslēgts nomas līgums ar nomnieku.

Risinājums

Pēc pircēju interesējošo aktīvu nodalīšanas atsevišķā kapitālsabiedrībā biroja speciālisti klienta uzdevumā sagatavoja darījumam nepieciešamos dokumentus, kas tika saskaņoti gan klienta un pircēja starpā, gan abu darījuma dalībnieku darbību finansējošo kredītiestāžu starpā. Ievērojot, ka darījums paredzēja vairākus atceļošus un atliekošus noteikumus, bija būtiski paredzēt klientam iespēju atjaunot sākotnējo tiesisko un faktisko stāvokli, ja darījuma norise pirms tā pabeigšanas tiek pārtraukta. Ilgstoši strādājot pie darījuma dokumentu saskaņošanas un tā izpildes uzraudzības, ar biroja palīdzību darījums veiksmīgi tika pilnīgi pabeigts.