Sākums Pieredze

Pieredze

Lepojamies ar mūsu plašo un daudzveidīgo pieredzi vides tiesību jomā, kā arī ar mūsu speciālistu sasniegumiem citās darbības jomās.

Pieredze publiskās un privātās partnerības jomā

Sekmīga partnerība ir iespējama, pilnvērtīgi un godprātīgi sadarbojoties. No savas puses vienmēr esam nodrošinājuši atvērtību un gatavību sniegt klientam labāko iespējamo risinājumu.

Virziens

Publiskā un privātā partnerība

Advokāts

Edgars Atlācis

Klients

SIA Getliņi EKO
Lasīt vairāk

Kapitālsabiedrības iegāde

Lai tiesiski un efektīvi īstenotu klienta vēlmi, biroja speciālisti klienta uzdevumā veica kapitālsabiedrības reorganizācijas procesu nodalīšanas ceļā.

Virziens

Saistību tiesības

Advokāts

Edgars Atlācis

Klients

Anonīms
Lasīt vairāk

Nepamatots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums

No pieredzes varam apliecināt, ka tieši laicīga vēršanās pēc juridiskās palīdzības nepamatotu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu gadījumā ievērojami sekmē izredzes mainīt situāciju, jo gadījumos, kad kvalificēta juridiskā palīdzība tiek meklēta novēloti, situācijas pozitīvs risinājums var nebūt iespējams noilguma dēļ.

Virziens

Dzīvokļu tiesības un apsaimniekošanas tiesības

Advokāts

Edgars Atlācis

Klients

Anonīms
Lasīt vairāk

Strīda ar apdrošinātāju ārpustiesas risinājums

Parakstot līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, cilvēki bieži izvērtē riskus, balstoties uz pašreizējo situāciju, tomēr ilgākā laika periodā situācija var mainīties, tādēļ ir būtiski laikus zināt, kādas var būt negatīvu pārmaiņu sekas, lai laikus varētu meklēt risinājumus.

Virziens

Apdrošināšanas tiesības

Advokāts

Edgars Atlācis

Klients

Anonīms
Lasīt vairāk

Ēku un zemes vienotības principa piemērošana praksē

Birojā vērsās klienti, kam uz piederošo nekustamo īpašumu sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām atrodas būve, kurai nav noskaidrota īpašuma piederība. Vienā īpašumā atrodas ¾ būves, bet otrā – ¼ būves kopējās platības. Biroja sekmīga darbība ir panākusi, ka ar tiesas spriedumu izbeigts piespiedu dalītais īpašums, kad uz zemes atrodas būve, kurai nav noskaidrota piederība, un izveidots vienots nekustamais īpašums.

Virziens

Lietu tiesības

Advokāts

Edgars Atlācis

Klients

Anonīms
Lasīt vairāk

Prasība par braucamā ceļa servitūta nodibināšanu

Ar tiesas spriedumu nodibināts braucamā ceļa servitūts līdz prasītājam piederošajam nekustamajam īpašumam pa blakus esošo nekustamo īpašumu zemēm, nosakot ceļa servitūta apmēru atbilstoši ceļa servitūta teritorijas projekta plānam, kas iesniegts, ceļot prasību.

Virziens

Lietu tiesības

Advokāts

Edgars Atlācis

Klients

Anonīms
Lasīt vairāk