Tiesisku darījumu organizēšana un vadība

Plānojot slēgt jebkāda veida tiesisku darījumu (pirkuma, aizdevuma, dāvinājuma, nomas, īres u. c.), ir svarīgi sagatavot iesaistīto pušu interesēm un vēlmēm atbilstošus dokumentus, veikt uzņemto risku novērtējumu, kā arī apzināt un izprast sekas, ko rada iesaistīšanās konkrētajā darījumā.

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālistiem ir plaša un daudzveidīga pieredze tiesisku darījumu organizēšanā un vadībā. Mūsu speciālisti sniedz juridisko palīdzību un nodrošina klienta interešu pārstāvību darījuma plānošanas stadijā, dokumentu sagatavošanas un koriģēšanas stadijā, kā arī konsultējot jautājumos par darījuma izpildi.

Ja nepieciešams, biroja advokāti palīdzēs arī strīdu risināšanā, nodrošinot klientam juridisko atbalstu gan strīda ārpustiesas risināšanā, gan tiesvedības procesā.