Normatīvo aktu projektu saskaņošana un sagatavošana

Lai normatīvajos aktos ietvertais regulējums būtu efektīvs un tajos noteiktie mērķi realizējami, ar normatīvo aktu pieņemšanu vien nepietiek — normatīvā regulējuma izstrāde noteiktu mērķu sasniegšanai sastāv no neskaitāmām praktiskām darbībām, kuru izpildi atvieglo kvalificēts juridiskais atbalsts:

  • sagatavojot priekšlikumus,
  • sagatavojot normatīvo aktu redakcijas,
  • sniedzot un argumentējot viedokli par attiecīgā tiesiskā regulējuma pieņemšanas vai grozīšanas nepieciešamību,
  • pārstāvot klientus gan Ministru kabineta noteikumu izstrādes un saskaņošanas procesā Ministru kabinetā, gan likumprojektu saskaņošanas un pieņemšanas procesā Saeimā.