Normatīvo aktu projektu saskaņošana un sagatavošana

Lai normatīvajos aktos ietvertais regulējums būtu efektīvs un tajos noteiktie mērķi realizējami, ar normatīvo aktu pieņemšanu vien nepietiek — normatīvā regulējuma izstrāde noteiktu mērķu sasniegšanai sastāv no neskaitāmām praktiskām darbībām, kuru izpildi atvieglo kvalificēts juridiskais atbalsts.

Lai normatīvajos aktos ietvertais regulējums būtu efektīvs un tajos noteiktie mērķi realizējami, ar normatīvo aktu pieņemšanu vien nepietiek — normatīvā regulējuma izstrāde noteiktu mērķu sasniegšanai sastāv no neskaitāmām praktiskām darbībām, kuru izpildi atvieglo kvalificēts juridiskais atbalsts.

  • sagatavojot priekšlikumus,
  • sagatavojot normatīvo aktu redakcijas,
  • sniedzot un argumentējot viedokli par attiecīgā tiesiskā regulējuma pieņemšanas vai grozīšanas nepieciešamību,
  • pārstāvot klientus gan Ministru kabineta noteikumu izstrādes un saskaņošanas procesā Ministru kabinetā, gan likumprojektu saskaņošanas un pieņemšanas procesā Saeimā.