Juridiskās palīdzības sniegšana un pārstāvība Satversmes tiesā

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti piedāvā sniegt juridisko palīdzību vai nodrošināt pārstāvību pieteikumu, atbildes rakstu un citu veidu procesuālo dokumentu sagatavošanā Satversmes tiesai.

Tāpat, ja lieta tiek izskatīta atklātā tiesas sēdē, biroja speciālisti var nodrošināt pārstāvību tiesas sēdē, izklāstot lietas faktiskos apstākļus un sniedzot juridisko novērtējumu un pamatojumu.

Kāpēc, vēršoties Satversmes tiesā, ir būtiski piesaistīt kompetentu juridisko palīdzību

Konstitucionālā tiesvedība, kas ierosināta tāpēc, ka normatīvais akts, iespējams, ir pretrunā Latvijas Republikas Satversmē noteiktajām tiesībām, ir specifisks un sarežģīts process. 

Turklāt Satversmes tiesas likums nosaka specifiskus subjektus, kas ir tiesīgi vērsties Satversmes tiesā ar attiecīgu pieteikumu, kā arī īpašus priekšnoteikumus un nosacījumus, kuri sniedz pamatu attiecīgā pieteikuma iesniegšanai. Jāņem vērā, ka Satversmes tiesa, lemjot par pieteikuma pieņemšanu un lietas ierosināšanu, pārbauda pieteikumā sniegtos juridiskos argumentus, vērtējot tos īpaši kritiski, kā dēļ lielā daļā gadījumu lietas ierosināšana tiek atteikta. Līdz ar to nav šaubu, ka ir nepieciešams kvalificēts juridiskais atbalsts, lai nodrošinātu konstitucionālās tiesvedības ierosināšanu un veicinātu klientam labvēlīgu procesa virzību.