Juridiskās palīdzības sniegšana, pārstāvība un aizstāvība kriminālprocesā iestādē un tiesā

Biroja speciālisti krimināltiesisko jautājumu risināšanā pamatā nodrošina pakalpojumus saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi un noziedzīgiem nodarījumiem tautsaimniecībā, konkrēti — izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.

Iesaistoties kriminālprocesos gan kā kriminālprocesa dalībnieku juridiskās palīdzības sniedzēji, gan kā pārstāvji un aizstāvji, biroja speciālisti ir ieguvuši plašu pieredzi arī saistībā ar lietu vešanu kriminālprocesos, kas ierosināti, pamatojoties uz varbūtēju citu veidu noziedzīgu nodarījumu paveikšanu, līdz ar to birojs pēc iepazīšanās ar katra klienta konkrēto situāciju ir gatavs uzņemties lietas vešanu arī kriminālprocesos, kuri nav saistīti ar iepriekš minētajām pamatdarbības jomām.