Juridiskās palīdzības sniegšana un pārstāvība civilprocesā tiesā un šķīrējtiesā

Kad civiltiesisks strīds nav atrisināts, lietas dalībniekiem vienojoties ārpustiesas ceļā, biroja pārstāvji nodrošinās klientam kvalificētu juridisko atbalstu tiesā vai šķīrējtiesā.

Ņemot vērā klienta vēlmes un ievērojot konkrēto situāciju un prasības būtību, atbalstu var īstenot, biroja pārstāvim piedaloties civillietā gan kā juridiskās palīdzības sniedzējam, gan kā klienta pilnvarotajam pārstāvim. Klienta konsultēšana civilprocesā tiesā un šķīrējtiesā tiek veikta atbilstoši starp biroju un klientu noslēgtās vienošanās noteikumiem, kā arī sniegtā pilnvarojuma ietvaros.

Arī šajā darbības jomā un jebkurā šī pakalpojuma sniegšanas stadijā zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti vienmēr ir centušies sekmēt klientu tiesiskā stāvokļa uzlabošanos.