Juridiskās palīdzības sniegšana un pārstāvība administratīvajā procesā iestādē un tiesā

Ņemot vērā klienta dotā uzdevuma raksturu un sniegtā pilnvarojuma apjomu, biroja speciālisti  nodrošina klientam juridiskās palīdzības sniegšanu vai tā pārstāvību valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, sniedzot juridiskas konsultācijas, kā arī nepieciešamības gadījumā, sagatavojot attiecīgus dokumentus, piedaloties sēdēs un vedot sarunas.

Biroja speciālistiem ir plaša un daudzveidīga praktiskā pieredze administratīvo tiesību jomā, sniedzot pakalpojumus gan privāto, gan publisko tiesību subjektiem. Mūsu speciālistu mērķis ir organizēt savu darbu atbilstoši klienta vēlmēm un interesēm, vienlaikus cenšoties rast risinājumu, kas maksimāli ietaupa procesā iesaistīto personu līdzekļus un laiku.