Atzinumu sagatavošana

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti piedāvā sagatavot dažādu veidu juridiskos atzinumus par klientu interesējošiem jautājumiem, kas ietilpst biroja darbības virzienu tvērumā, piemēram, par iespējamiem un pieļaujamiem risinājumiem konkrētā tiesvedībā, iespējamu stratēģiju klienta saimnieciskās darbības attīstības plānošanā, potenciālajām saistībām un riskiem, iesaistoties kādā konkrētā tiesiskā darījumā.

Uzklausījuši Jūsu vēlmes un vajadzības, mūsu advokāti veiks izsmeļošu Jūs interesējošās faktiskās situācijas izpēti, novērtējot situācijas būtību no normatīvo aktu, tiesu prakses un juridiskajā literatūrā pausto atziņu viedokļa.

Atzinuma sagatavošanas process

Ņemot vērā pēc faktisko apstākļu izpētes un juridiskās analīzes izdarītos secinājumus, biroja speciālisti atzinumā piedāvās Jums iespējamos situācijas risinājumus. 

Lai vienotos par šī pakalpojuma saņemšanu, mūsu starpā tiks noslēgts līgums par atzinuma sagatavošanas nolūkā veicamās izpētes niansēm, izmantojamajām izpētes metodēm un atzinuma detalizācijas pakāpi.