Aizstāvības un pārstāvības nodrošināšana administratīvā pārkāpuma procesā iestādē un tiesā

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālistiem ir plaša pieredze tieši konsultāciju sniegšanā jautājumos, kas saistīti ar administratīvo pārkāpumu lietām, kuras ierosinātas sakarā ar vides aizsardzību un nodokļus regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, taču, uzklausot klientu interesējošos jautājumus un novērtējot konkrētās lietas būtību un pārkāpuma raksturu, biroja atbilstošās jomas speciālists saskaņā ar savu kompetenci ir gatavs sniegt juridisko atbalstu arī attiecībā uz citām nozarēm. Sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai iegūtu plašāku informāciju.

Biroja speciālistu pamatuzdevums ir panākt klientam labvēlīgu lietas iznākumu iespējami īsā laikā un vienkāršotā procedūrā. Ja iznākums nav klientam labvēlīgs, biroja speciālisti pārstāvēs klienta lietu arī nolēmumu pārsūdzības procesā, lai sekmētu taisnīga un klienta interesēm atbilstoša rezultāta īstenošanos.