Lai gan sākotnēji varētu uzskatīt, ka starp juristu un advokātu darbības jomām ir liekama vienādības zīme, tomēr tā nav. Meklējot juridisko palīdzību, ir svarīgi saprast būtiskākās atšķirības starp jurista un advokāta profesiju, kā arī šo profesiju pārstāvju tiesībām un pienākumiem.

Jurists ir tiesību zinātnē augstāko izglītību ieguvis speciālists, kas ir tiesīgs sniegt juridisko palīdzību, sagatavot juridiskus dokumentus un atsevišķās tiesu instancēs pārstāvēt personu likumiskās intereses tiesā.

Advokāts, tāpat kā jurists, ir tiesību zinātnē augstāko izglītību ieguvis speciālists. Advokāts ir neatkarīgs un profesionāls jurists, kas saskaņā ar Latvijas Republikas Advokatūras likuma noteikumiem ir uzņemts par zvērinātu advokātu vai zvērināta advokāta palīgu.  Advokāts sniedz juridisko palīdzību, aizstāvot un pārstāvot tiesā un pirmstiesas izmeklēšanā personu likumīgās intereses, sniedzot juridiskas konsultācijas, gatavojot juridiskus dokumentus un veicot citas juridiskas darbības.

Būtiskākās atšķirības starp advokātu un juristu profesijas pārstāvju pienākumiem, pilnvarām un tiem noteikto atbildību:

  • Atšķirībā no juristiem advokāti ir tiesu sistēmai piederošas personas. Advokātu tiesības un pienākumus regulē Latvijas Republikas Advokatūras likums un citi normatīvi akti. Advokātu darbību uzrauga Latvijas Zvērinātu advokātu padome;
  • Advokāti ir pakļauti disciplināratbildībai un Latvijas Zvērinātu advokātu ētikas kodeksam, kā arī citiem advokāta profesionālo darbību regulējošiem normatīvajiem aktiem, kas nodrošina advokātu neatkarību, uzticamību un konfidencialitāti;
  • Juristi, tāpat kā advokāti, savā profesionālajā darbībā var sniegt dažāda rakstura juridisko palīdzību, taču juristu profesionālā darbība atsevišķos jautājumos ir ierobežota, piemēram, personas aizstāvību kriminālprocesā, kā arī personas pārstāvību civilprocesā kasācijas instancē ir tiesīgi veikt tikai advokāti, likums juristiem nav piešķīris šādas pilnvaras;
  • Uzvarot tiesvedībā, personai, kurai juridisko palīdzību ir sniedzis advokāts, ir tiesības atgūt no zaudējušās puses izdevumus, kas tiesvedības gaitā samaksāti par advokāta juridisko pakalpojumu sniegšanu. Tiesvedībās, kurās juridisko palīdzību ir sniedzis jurists, atlīdzību par sniegto juridisko palīdzību atgūt nevar.

Kā jau iepriekš minēts, advokāti ir profesionāli juristi, kas sniedz juridisko palīdzību. Advokātu pienākumus un pilnvaras visā to darbībā caurvij tiesību akti, kuru izpildi uzrauga Latvijas Zvērinātu advokātu padome. Arī juristi ir speciālisti, kas sniedz juridiskos pakalpojumus, taču juristu saistības pret to klientiem, tajā skaitā konfidencialitātes nosacījumu ievērošana, netiek uzraudzītas no kādas speciāli tam paredzētas institūcijas puses. Tāpēc pirms vēršanās pēc juridiskās palīdzības aicinām izvērtēt iepriekš minētos apsvērumus, kā arī sākotnēji noskaidrot, kāds juridiskais pakalpojums attiecīgajā situācijā ir nepieciešams un kurš no speciālistiem to ir tiesīgs sniegt.