Mūsu juristu birojs kopā ar SIA “Getliņi EKO” turpina darbu pie Viduslatvijas reģionālā  atkritumu apsaimniekošanas plāna izstrādes.

Tā ietvaros, maijā notika seminārs reģiona pašvaldību pārstāvjiem, kurā mūsu biroja vadošais partneris Edgars Atlācis ziņoja par progresu plāna izstrādē un apzinātajiem izaicinājumiem, tai skaitā, kvalitatīvu statistikas datu iegūšanu, uz kuriem balstīt turpmākās aktivitātes, kā arī nepieciešamību pēc precīzas informācijas no pašvaldībām.

Darbs pie projekta turpinās, paredzams, ka augusta mēnesī plāna projekts tiks nodots sabiedriskajai apspriešanai.