Vides tiesības

Vides tiesības — konsultēšana un klientu interešu pārstāvība

Konsultēšana un klientu interešu pārstāvība ar vides tiesībām saistītos jautājumos, it sevišķi klientu konsultēšana ar atkritumu apsaimniekošanu saistītos jautājumos, ir viena no zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” pamatdarbības jomām, taču biroja speciālisti ir kvalificēti sniegt palīdzību arī citās ar vides tiesību jomu saistītās nozarēs:

  • Atkritumu apsaimniekošana
  • Vides aizsardzība un teritorijas plānošana
  • Ietekmes uz vidi novērtējums
  • Atļaujas A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai
  • Zemes dzīļu un derīgo izrakteņu aizsardzība un izmantošana

Kvalificēts un pieredzējis jurists palīdzēs efektīvi īstenot vides normatīvajos aktos ietvertos regulējumus

Birojā praktizējošie advokāti un strādājošie darbinieki ir ieguvuši plašu pieredzi ar vides tiesībām saistītos jautājumos, gan konsultējot privāto tiesību subjektus, gan sniedzot juridisko atbalstu publisko tiesību subjektiem.

Tāpat biroja pārstāvji aktīvi iesaistās nevalstisko organizāciju darbībā, nodrošinot klientu interešu pārstāvību Latvijas Atkritumu saimniecības asociācijā, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā, Latvijas Darba devēju konfederācijā un citās organizācijās.

Mūsu komanda

Papildus ikdienas darba pienākumiem biroja speciālisti regulāri apgūst jaunas zināšanas un dalās jau gūtajā pieredzē, uzstājoties un piedaloties dažādos semināros un konferencēs, kā arī līdzdarbojoties normatīvo aktu, pētījumu un dažādu attīstības plānošanas dokumentu izstrādes procesos.