Saistību tiesības

Nodrošinām nepieciešamo dokumentu sagatavošanu dažādiem tiesiskiem darījumiem: pirkuma, aizdevuma, dāvinājuma, nomas/īres un citi līgumi pēc nepieciešamības. 

Nodrošinām arī attiecīgo dokumentu saskaņošanu starp līgumslēdzējiem, un, ja nepieciešams, pēc klienta uzaicinājuma mūsu speciālisti piedalīsies sarunās un sarakstē ar otru pusi vai tās pārstāvjiem, lai pārstāvētu klienta intereses.

Pirms uzņemties jebkādas saistības

Viens no mūsu speciālistu uzdevumiem ir sniegt klientiem juridisko palīdzību, pirms viņi uzņemas jebkādas saistības, lai maksimāli nodrošinātu klientus pret iespējamām vēlākām neskaidrībām darījumā ietverto saistību interpretācijā vai nepamatotām otras puses pretenzijām.

Kvalificētas juridiskās palīdzības laicīga saņemšana var sniegt klientiem lielākas iespējas panākt sev vēlamo rezultātu, izvairīties no potenciālajiem riskiem, kā arī strīdu gadījumā pretendēt uz veiksmīgu un iespējami ātru strīda atrisināšanu.

Strīdi saistību tiesību jautājumos

Ja ir radies strīds, kuru pusēm nav izdevies atrisināt ārpustiesas kārtībā, biroja speciālisti ir gatavi nodrošināt pilna servisa juridisko atbalstu arī tiesvedības procesā, tostarp sagatavojot prasības pieteikumus un paskaidrojumus, piedaloties tiesas sēdēs, kā arī konsultējot nepieciešamo pierādījumu iegūšanas procesā un citos ar tiesvedības virzību saistītos jautājumos.

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālistiem ir plaša klientu interešu pārstāvības pieredze lietās, kas saistītas ar līgumisko saistību pārkāpšanu, zaudējumu atlīdzināšanas pienākumu un prasījumiem, kuri izriet no neatļautas darbības.

Individuāla pieeja katram klientam un situācijai

Mūsu speciālistiem ir ilggadēja un ļoti daudzveidīga pieredze komerctiesību jautājumos, tādēļ, izzinājuši katru individuālo situāciju un strīdu, mūsu speciālisti labprāt sniegs savu novērtējumu un uz pieredzi balstītu padomu konkrētās problēmsituācijas atrisināšanai.