Publiskā un privātā partnerība

Ar publisko un privāto partnerību tiek saprasta publiskā un privātā sektora sadarbība, kuru vienlaikus raksturo šādas pazīmes:

  • sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem,
  • sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā,
  • tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet šajā likumā paredzētajos gadījumos arī ilgāk,
  • publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi),
  • atbildība un riski tiek dalīti starp publisko un privāto partneri.
Pieredze publiskās un privātās partnerības jomā
Mūsu pieredzes stāsts

Pieredze publiskās un privātās partnerības jomā

Sekmīga partnerība ir iespējama, pilnvērtīgi un godprātīgi sadarbojoties. No savas puses vienmēr esam nodrošinājuši atvērtību un gatavību sniegt klientam labāko iespējamo risinājumu.