Nodokļu tiesības

Ievērojot biroja specializāciju tieši komersantu juridiskajā apkalpošanā, neatņemama mūsu biroja prakses joma ir nodokļu tiesības. Nodokļu aspekts bieži vien ir ļoti būtisks tieši darījuma sākotnējā plānošanas stadijā, lai vēlāk nerastos diskusijas ar nodokļu administrāciju, kas pēc nodokļu revīzijas (audita) var novest pie nodokļu bāzes palielināšanas, nokavējuma naudas piemērošanas un citām nelabvēlīgām sekām.

Prakses gaitā biroja speciālisti ir pārstāvējuši klientus procesos gan iestādē, gan tiesā, kas saistīti ar nodokļu strīdiem un nepamatotiem Valsts ieņēmumu dienesta administratīvajiem sodiem, nodokļu uzrēķiniem un uzsāktajām nodokļu piedziņas lietām.

Tāpat esam palīdzējuši klientiem jautājumos, kas saistīti ar nepieciešamajām reģistrācijām un dokumentu iesniegšanu VID, tostarp deklarāciju sagatavošanā un citu formalitāšu kārtošanā.

„No nāves un pienākuma maksāt nodokļus neizbēgt nevienam, tomēr nianses dažkārt izšķir ļoti daudz…”