Likvidācija

Uzņēmuma likvidācija

Saimnieciskās darbības izbeigšana ne vienmēr liecina par neveiksmi. Uzņēmuma likvidācija var sniegt iespēju novirzīt resursus citiem darbības virzieniem un apgūt jaunas iespējas. Turklāt faktiski nedarbojošos uzņēmumu atrašanās publiskajos reģistros var radīt maldīgu priekšstatu par uzņēmuma un tā īpašnieku faktisko darbību.

Ja Jums ir uzņēmums, kurā nenotiek aktīva darbība, iesakām to likvidēt, tādējādi sekmējot komercdarbības vides sakārtošanu.
Biroja speciālistiem ir nozīmīga pieredze dažādu saimnieciskās darbības formu likvidēšanā un darbības izbeigšanas jautājumu tiesiskā atrisināšanā.

Piedāvājam palīdzību šādu saimnieciskās darbības formu likvidācijā

  • SIA (sabiedrība ar ierobežotu atbildību)
  • AS (akciju sabiedrība)
  • ZS (zemnieku saimniecība)
  • IK (individuālais komersants)
  • Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs
  • Pilnsabiedrība
  • Biedrība
  • Bezpeļņas organizācija

Sakārtojot un noslēdzot kādu uzņēmējdarbības posmu, rodas vieta jaunām iespējām

„Lai arī lēmums par uzņēmuma likvidāciju sākotnēji var būt grūts, tomēr, to profesionāli nokārtojot, tas ilgtermiņā var kļūt par atspēriena punktu jauniem sasniegumiem.”