Kriminālprocess

Kriminālprocesā aizstāvja piedalīšanās izmeklēšanas gaitā, kā arī klātbūtne dažādās procesa stadijās pasargās klientu no rupjiem viņa tiesību aizskārumiem, neapdomīgas un neapzinātas rīcības, kas var ietekmēt kriminālprocesa turpmāko gaitu un tajā pieņemto galīgo nolēmumu.

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti ir pārliecināti, ka kompetentu advokātu pieredze pirmstiesas kriminālprocesā, kā arī kriminālprocesā tiesā palīdzēs sasniegt klientam labāko iespējamo risinājumu.

Tiesības uz savu likumisko interešu aizstāvību un advokāta palīdzību

Tiesības uz savu likumisko interešu aizstāvību taisnīgā tiesā un tiesības uz advokāta palīdzību ir vienas no cilvēka pamattiesībām, kas nostiprinātas Latvijas Republikas Satversmes 92. pantā.

Tāpat šādas tiesības personai paredz arī Kriminālprocesa likums, nosakot, ka katrai personai, par kuru izteikts pieņēmums vai apgalvojums, ka tā izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir tiesības uz aizstāvību, tas ir, tiesības zināt, kāda nodarījuma izdarīšanā to tur aizdomās vai apsūdz, un izvēlēties savu aizstāvības pozīciju.

Kriminālprocesi saistībā ar izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu maksāšanas vai ar noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi

Mūsu speciālistu pieredzes un pamata kompetences jomas ir kriminālprocesi saistībā ar izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināmo maksājumu maksāšanas vai ar noziedzīgiem nodarījumiem pret vidi, tomēr, uzklausījuši klienta stāstu, mūsu speciālisti var uzņemties krimināllietu vešanu arī citās jomās.