Komerctiesības

Komerctiesības: konsultācijas, dokumentu izveide un interešu pārstāvība

„Atlācis un Partneri” speciālisti nodrošina plašu pakalpojumu spektru komerctiesību jautājumos. Mēs piedāvājam sniegt konsultācijas, veikt sabiedrības padziļinātu juridisko izpēti, sagatavot Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā iesniedzamo dokumentu projektus par sabiedrību dibināšanu vai izmaiņu veikšanu sabiedrību darbības pamatdokumentos.

Mūsu speciālisti ātri un profesionāli sagatavo dokumentu paketes, kā arī konsultē klientus par viņus interesējošiem jautājumiem komerctiesību jomā.

  • Sabiedrību dibināšanas un izmaiņu reģistrēšanas dokumentu izstrāde
  • Konsultācijas sabiedrību pārvaldes struktūru izveides un optimizācijas jautājumos
  • Sabiedrību dalībnieku un akcionāru interešu pārstāvība
  • Konsultācijas sabiedrību pārvaldes institūcijām to darbības tiesiskās reglamentācijas jautājumos
  • Sabiedrību padziļināta juridiskā izpēte un ziņojuma sagatavošana
  • Konsultācijas sabiedrību iegādes, apvienošanas vai sadalīšanas procesos, juridisko dokumentu izstrāde šo procesu nodrošināšanai

Sabiedrību iegāde, apvienošana vai sadalīšana

Sabiedrību iegāde, apvienošana vai sadalīšana ir daudz komplicētāks process nekā sabiedrību dibināšana vai likvidēšana, jo ir iesaistītas vairākas puses. Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti sniegs konsultācijas, sagatavos vajadzīgo dokumentu projektus, kā arī, ja nepieciešams, pārstāvēs klientus sarunās un sarakstē ar otru pusi, trešajām personām vai tiesā un šķīrējtiesā.

Kapitālsabiedrības iegāde
Mūsu pieredzes stāsts

Kapitālsabiedrības iegāde

Lai tiesiski un efektīvi īstenotu klienta vēlmi, biroja speciālisti klienta uzdevumā veica kapitālsabiedrības reorganizācijas procesu nodalīšanas ceļā.