Fiziskās un juridiskās personas maksātnespēja

Fiziskās un juridiskās personas maksātnespējas pamatmērķis ir veicināt finansiālās grūtībās nonākuša parādnieka saistību izpildi un pēc iespējas pilnīgāk apmierināt kreditoru prasījumus.

Savukārt juridiskām personām, kas ir nonākušas finansiālās grūtībās vai uzskata, ka tādās nonāks, mūsu speciālisti sniegs konsultācijas un juridisko palīdzību tiesiskās aizsardzības procesā. Izmantojot Maksātnespējas likumā pieļautās metodes, palīdzēs rast risinājumus, lai rastu iespēju pārstrukturēt parādsaistības, atjaunojot uzņēmuma maksātspēju, un izvairītos no bankrota.

Fiziskās personas maksātnespēja

Biroja speciālisti, rūpīgi izvērtējuši klienta iesniegtos dokumentus, kas apliecina maksātnespēju, ne tikai sagatavo sākotnējo pieteikumu tiesai par maksātnespējas procesa ierosināšanu un pasludināšanu, bet arī nodrošina bankrota procedūras uzsākšanu, attiecīgi sagatavojot pilnīgi visus nepieciešamos dokumentus, tostarp saistību dzēšanas plānu fiziskās personas maksātnespējas procesā.

Juridiskās personas maksātnespēja

Juridiskās personas maksātnespējas procesā biroja advokāti ne tikai sniedz juridisko palīdzību pieteikuma tiesai par maksātnespējas procesa ierosināšanu un pasludināšanu sagatavošanā, bet arī īsteno klientu (kreditoru, parādnieku, dalībnieku, akcionāru un citu ieinteresēto personu) interešu pārstāvību arī kreditoru sapulcēs, tādējādi nodrošinot klientam juridisko atbalstu visā maksātnespējas procesā un labvēlīga procesa efektivitāti.

Tiesiskās aizsardzības process un ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti sniedz konsultācijas juridiskās personas tiesiskās aizsardzības procesa un EAbirojs.lv sekmīgai realizācijai.

Katrā bezizejas situācijā ir vismaz divas izejas

Esam pārliecinājušies, ka no katras šķietamas bezizejas ir vismaz divas izejas, tādēļ mēs strādājam, lai ar mūsu sniegto palīdzību pēc iespējas tiktu rasts kompromiss starp kreditoru tiesībām un klienta kā parādnieka interesēm.