Dzīvokļu tiesības un apsaimniekošanas tiesības

Mūsu speciālisti palīdz risināt jautājumus, kas attiecas uz dzīvojamās mājas pārvaldīšanu, komunālo maksājumu noteikšanas kārtību vai dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu, piespiedu nomas attiecību dibināšanu un citām jomām, kas ir saistītas ar dzīvokļu un apsaimniekošanas tiesībām.

Piespiedu nomas attiecību nodibināšana

Plašas diskusijas ikdienā raisa bieži sastopamais dalītā īpašuma jautājums, kur zeme zem daudzdzīvokļu mājas pieder nevis dzīvokļu īpašniekiem, bet trešajai personai un nākas risināt jautājumus par piespiedu nomas attiecību nodibināšanu, diskutējot gan par nomas periodu, gan nomas platību un citām līguma būtiskajām un dabiskajām sastāvdaļām.

Tāpat arī biroja speciālisti ir sekmējuši vairāku strīdu par zemes piespiedu nomu atrisināšanu gan ārpustiesas ceļā, gan veiksmīgi pārstāvot klientus tiesā.

Domstarpības starp apsaimniekotājiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem

Ilgās prakses laikā biroja speciālisti ir snieguši juridisko palīdzību gan dzīvokļu īpašniekiem individuāli un kolektīvi, pārsūdzot nepamatotus dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumus, gan dzīvojamo māju apsaimniekotājiem un komunālo pakalpojumu sniedzējiem strīdos par parāda piedziņu un veicamo maksājumu apmēru.

Domstarpības starp dzīvokļa īpašnieku un īrnieku

Viena no dzīvokļu tiesību jomām ir īres tiesības, kas ir būtisks jautājums lielai daļai dzīvokļu īpašnieku un īrnieku. Prakses gaitā esam snieguši juridisko palīdzību gan dzīvojamo telpu īpašniekiem strīdos ar īrniekiem par izlikšanu un parāda piedziņu, gan īrniekiem, sniedzot juridisko palīdzību pret nepamatotu dzīvokļa īpašnieka rīcību vai prasībām.

Mēs specializējamies šādos dzīvokļu tiesību un apsaimniekošanas tiesību jautājumos un nozarēs

  • komunālo maksājumu noteikšanas kārtība,
  • ar dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanu saistītu jautājumu risināšana,
  • piespiedu nomas attiecību nodibināšana,
  • nepamatotu dzīvokļa īpašnieku kopības lēmumu pārsūdzēšana,
  • strīdi par parādu piedziņu,
  • izīrētāju un īrnieku strīdi.
Nepamatots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums
Mūsu pieredzes stāsts

Nepamatots dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums

No pieredzes varam apliecināt, ka tieši laicīga vēršanās pēc juridiskās palīdzības nepamatotu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu gadījumā ievērojami sekmē izredzes mainīt situāciju, jo gadījumos, kad kvalificēta juridiskā palīdzība tiek meklēta novēloti, situācijas pozitīvs risinājums var nebūt iespējams noilguma dēļ.