Darba tiesības

Zvērinātu advokāta biroja „Atlācis un Partneri” speciālistiem ir liela pieredze klientu konsultēšanā un dažādu ar darba tiesībām saistītu jautājumu risināšanā, gan sniedzot juridisko palīdzību darbiniekiem, gan veiksmīgi pārstāvot darba devējus.

Līdzšinējā praksē darba tiesību jautājumos biroja speciālisti ir sadarbojušies ar pašvaldībām, pārstāvot pašvaldību intereses strīdos ar bijušajiem darbiniekiem un prasībās pret pašvaldību par uzteikumu atzīšanu par spēkā neesošiem, darba samaksas un morālā kaitējuma piedziņu.

Dokumentu sagatavošana

Biroja speciālisti sagatavos visus nepieciešamos dokumentus darba tiesisko attiecību uzsākšanai un izbeigšanai, kā arī citus darba kārtību reglamentējošus un darba tiesisko attiecību īstenošanas gaitā noderīgus dokumentus (kolektīvos un darba līgumus, darba kārtības noteikumus, instrukcijas, rīkojumus, lēmumus, paskaidrojuma pieprasījumus, uzteikumus u. c.).

Darba strīdu jautājumi

Darba strīdu gadījumā biroja speciālisti ir gatavi sniegt nepieciešamo juridisko atbalstu gan ārpustiesas strīdu risināšanas kārtībā, gan pārstāvēt klientu tiesā, tostarp sagatavojot prasības pieteikumus, paskaidrojumus, piedaloties tiesas sēdēs, kā arī asistējot un konsultējot nepieciešamo pierādījumu iegūšanas procesā. Kvalificētas juridiskās palīdzības laicīga saņemšana var sniegt klientiem lielākas iespējas panākt sev vēlamu rezultātu, izvairīties no potenciālajiem riskiem, kā arī strīdu gadījumā pretendēt uz veiksmīgu un iespējami ātru strīda atrisināšanu.

Prasība par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu
Mūsu pieredzes stāsts

Prasība par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu

Esam spējuši sekmīgi palīdzēt gan darba ņēmējiem, gan darba devējiem. Svarīgi, lai juridiskās palīdzības sniegšana notiek laikus.