Būvniecības tiesības

Jau kopš biroja dibināšanas 2008. gadā viena no biroja prakses jomām ir būvniecības tiesības. Biroja speciālisti ir snieguši juridisko palīdzību gan būvdarbu pasūtītājiem strīdos ar būvdarbu veicējiem, gan būvdarbu veicējiem strīdos ar būvdarbu pasūtītājiem, apakšuzņēmējiem un ģenerāluzņēmējiem.

Specifiska biroja speciālistu pieredze ir mūsu darbs ar Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas (International Federation of Consulting Engineers) izstrādātajiem tipveida līgumu jeb FIDIC noteikumiem. Gan sagatavojot FIDIC speciālos noteikumus pirms līguma slēgšanas, gan risinot praktiskus strīdus pušu starpā, biroja speciālisti ir veikuši būtisku FIDIC līguma interpretēšanas jautājumu analīzi un dažādu problēmjautājumu izpēti.

Tādējādi biroja advokāti ir ieguvuši plašu pieredzi darbā ar FIDIC noteikumiem, ko var izmantot, sniedzot juridisko palīdzību klientiem svarīgu jautājumu risināšanā.

„Katras būves stabilitāti nodrošina droši pamati — kvalificēta juridiskās palīdzības sniedzēja piesaiste nodrošina sekmīgu būvniecības procesa norisi.”