Banku un finanšu tiesības

Kad uzņematies kredītsaistības vai veicat citus nozīmīgus darījumus ar kredītiestādi, iesakām uzticēt līguma noteikumu pārbaudi kvalificētiem speciālistiem. Mūsu biroja speciālisti palīdzēs Jums izprast līguma būtību, saistības, kuras uzņematies, un iespējamos riskus nākotnē.

Kā Jūs zināt, terminu, procedūru, likumu un noteikumu nezināšana neatbrīvo no atbildības, tādēļ labāk ir pārzināt un izprast saistības, kuras uzņematies.

Mūsu speciālistu konsultācijas palīdzēs Jums pieņemt labākus lēmumus, arī saskaroties ar finanšu grūtībām un nepieciešamību vērsties pie kreditora ar tiesiskās aizsardzības ierosinājumu vai cita veida saistību atlikšanu. Kvalificēts un uz pieredzi balstīts padoms var būt izšķirošs sarunu vešanas pamats.

Maksātnespējas process

Mūsu speciālisti ir gatavi iesaistīties arī tiesisko attiecību risināšanā gan fiziskas personas maksātnespējas procesā, gan juridiskas personas maksātnespējas gadījumos, ja būtisku kreditoru prasījumu apmēru veido kredītiestāžu prasījumi.

Prasība pret privātpersonu segt uzņēmuma saistības gandrīz 1 miljona eiro apmērā
Mūsu pieredzes stāsts

Prasība pret privātpersonu segt uzņēmuma saistības gandrīz 1 miljona eiro apmērā

Parakstot līgumu ar finanšu iestādi, ļaudis bieži izvērtē riskus, balstoties uz pašreizējo situāciju, tomēr ilgākā laika periodā situācija var mainīties, tādēļ ir būtiski laikus zināt, kādas var būt negatīvu pārmaiņu sekas, lai laikus varētu meklēt risinājumus.