Apdrošināšanas tiesības

Biroja advokāti ir ieguvuši plašas zināšanas un vērtīgu pieredzi ar apdrošināšanas tiesībām saistītu situāciju risināšanā, tostarp sniedzot juridisko palīdzību apdrošināšanas ņēmējiem apdrošināšanas līgumu noslēgšanas procesā, to saskaņošanā un izpildē, konsultējot par apdrošinātajiem riskiem, apdrošināšanas gadījumiem, apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un citiem saistītiem jautājumiem.

Tāpat birojs ir nodrošinājis klientu – apdrošināto – pārstāvību sarunās ar apdrošinātājiem strīdu pirmstiesas risināšanā, kā arī vedis klientu lietas tiesās, sekmīgi pārstāvot klienta intereses civillietās, kas skar apdrošināšanas atlīdzības izmaksu un apdrošināšanas līguma izpildi.

Strīda ar apdrošinātāju ārpustiesas risinājums
Mūsu pieredzes stāsts

Strīda ar apdrošinātāju ārpustiesas risinājums

Parakstot līgumu ar apdrošināšanas sabiedrību, cilvēki bieži izvērtē riskus, balstoties uz pašreizējo situāciju, tomēr ilgākā laika periodā situācija var mainīties, tādēļ ir būtiski laikus zināt, kādas var būt negatīvu pārmaiņu sekas, lai laikus varētu meklēt risinājumus.