Administratīvās tiesības, tajā skaitā administratīvo pārkāpumu tiesības

Mūsu advokātu biroja speciālistiem ir daudzveidīga praktiskā pieredze administratīvo tiesību jomā, kā arī administratīvā pārkāpuma lietu risināšanā, visbiežāk lietās, kas ir ierosinātas saistībā ar iespējamiem vides aizsardzību un nodokļus regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem.

Administratīvās tiesības

Administratīvās tiesības ir tiesību nozare, kas nosaka valsts pārvaldes institucionālo sistēmu, valsts un pašvaldību iestāžu darbību, tām īstenojot likumā vai citos tiesību aktos noteiktās pārvaldes funkcijas, kā arī attiecīgo publisko tiesību subjektu un privātpersonu — fizisku/juridisku personu — savstarpējās attiecības.

Biroja speciālistiem ir plaša un daudzveidīga praktiskā pieredze administratīvo tiesību jomā, sniedzot pakalpojumus gan privāto, gan publisko tiesību subjektiem. Ņemot vērā klienta dotā uzdevuma raksturu un sniegtā pilnvarojuma apjomu, zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti nodrošina klientam juridiskās palīdzības sniegšanu vai tā pārstāvību valsts un pašvaldību iestādēs, tiesās, sniedzot juridiskas konsultācijas, kā arī, ja nepieciešams, sagatavojot attiecīgus dokumentus, piedaloties sēdēs un vedot sarunas.

Administratīvā pārkāpuma lietas

Zvērinātu advokātu biroja „Atlācis un Partneri” speciālisti nodrošinās aizstāvību un pārstāvību administratīvā pārkāpuma procesā iestādē un tiesā. Ņemot vērā biroja pamatdarbības virzienus, biroja speciālistu darbība konkrētajā jomā visbiežāk ir saistīta ar administratīvo pārkāpumu lietām, kas ierosinātas sakarā ar vides aizsardzību un nodokļus regulējošo normatīvo aktu pārkāpumiem, taču, uzklausījis klientu interesējošos jautājumus un novērtējis konkrētās lietas būtību un pārkāpuma raksturu, biroja atbilstošās jomas speciālists saskaņā ar savu kompetenci ir gatavs sniegt juridisko atbalstu arī attiecībā uz citām nozarēm.

Sazinieties ar mūsu speciālistiem, lai iegūtu plašāku informāciju.

Lai arī teorijā administratīvais process ir paredzēts kā instruments privātpersonu tiesību nodrošināšanai, tomēr praksē bieži nākas konstatēt, ka pilnvērtīga tiesību izmantošana ir cieši saistīta ar kvalificētas juridiskās palīdzības saņemšanu. Mēs iesakām vērsties pēc juridiskās palīdzības pirms ikviena Jums būtiska jautājuma risināšanas uzsākšanas.