Sākums Komanda Lana Janiša

Lana Janiša

Lana Janiša

Zināšanas ir mūsu spēks!

Lana Janiša

Biogrāfijas apraksts

Kopš 2015. gada maija Lanas ikdienas darba pienākumi ir saistīti ar rūpēm par biroja viesu uzņemšanu, kā arī atbalsta sniegšanu kolēģiem procesuālo dokumentu projektu sagatavošanā.

Bijusi referente starptautiskā zinātniski praktiskā konferencē „Tiesiskās sistēmas aktuālās problēmas”, prezentējot referātu par jēdziena „sociālais minimums” tvērumu. Lana atrodas nemitīgā kustībā, gan gādājot par biroja darba ikdienas nodrošināšanu, gan nepārtraukti sevi profesionāli pilnveidojot. Būdama biroja vadītāja, Lana ienes biroja darbā tik nepieciešamo dinamiku kombinācijā ar Lanai piemītošo pedantismu.

Izglītība

  • Rīgas Stradiņa universitāte, Juridiskā fakultāte – studijas profesionālā maģistra studiju programmā tiesību zinātnē
  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē