Sākums Komanda Edgars Atlācis

Edgars Atlācis

Vadošais partneris

Edgars Atlācis Zvērināts advokātu birojs

"Jurisprudence ir kā deja — zināšanu un improvizācijas apvienojums nodrošina gan rezultātu, gan gandarījumu par procesu"

Edgars Atlācis

Biogrāfijas apraksts

Edgars ir biroja “Atlācis un Partneri” dibinātājs un vadošais partneris. Savas vairāk nekā 10 gadu ilgās prakses laikā, viņš ir konsultējis Latvijas lielākos uzņēmumus, kas darbojas vides jomā. Vairāku publikāciju autors. 

Edgars ir līdzdarbojies vairāku nozaru it sevišķi vides tiesību jautājumus reglamentējošu normatīvo aktu izstrādē. Advokāts ir piedalījies dažādās konferencēs, kā arī dažādu līmeņu apspriedēs Eiropas Komisijā, kas ir saistītas ar normatīvo aktu piemērošanas prakses veidošanu un to saskaņošanu valstu starpā. Vairāku labdarības organizāciju dibinātājs, biedrs un pārvaldes loceklis.

Izglītība

  • Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte — sociālo zinātņu maģistra grāds tiesību zinātnē
  • Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte — jurista kvalifikācija, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim

Dalība organizācijās