Sākums Komanda Agnese Kauce

Agnese Kauce

Agnese Kauce

"Kas zina, ko grib, — spēj, ko grib" /Rainis/

Agnese Kauce

Biogrāfijas apraksts

Profesionālo pieredzi Agnese ir ieguvusi darbā publiskajā un privātajā sektorā. Biroja „Atlācis un Partneri” kolektīvam Agnese pievienojās 2015. gadā, uzsākot pildīt juristes amata pienākumus. 2018. gadā viņa ir uzņemta zvērinātu advokātu palīgu saimē un kopš tā laika birojā pilda zvērināta advokāta palīdzes amata pienākumus. Agneses patrons ir zvērināts advokāts Edgars Atlācis. Agneses aizrautība un profesionālisms sniedz neatsveramu impulsu biroja izaugsmē un profesionālo izaicinājumu pārvarēšanā, savukārt ikdienā Agneses enerģija, aizrautība un pozitīvais skatījums aizrauj kolēģus, sekmējot gan biroja profesionālo izaugsmi, gan radošas izpausmes no darba brīvajā laikā.

Izglītība

  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – maģistra grāds tiesību zinātnē/jurista kvalifikācija
  • Latvijas Universitāte, Juridiskā fakultāte – sociālo zinātņu bakalaura grāds tiesību zinātnē

Dalība organizācijās

  • Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija