Zvērinātu advokātu birojs “Atlācis un Partneri” veiksmīgi konsultējis un piedalījies darījuma dokumentu izstrādes procesā, kā rezultātā tika noslēgts koncesijas līgums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanu Rīgā

Lai Rīgā veiktu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas modernizāciju un ieviestu atkritumu šķirošanas risinājumus, atkritumu poligona "Getliņi" apsaimniekotājs SIA "Getliņi EKO" un divi atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi nodibinājuši kopsabiedrību "Rīgas vides pakalpojumi".

2019.gada 14. jūnijā Rīgas dome, SIA "Getliņi EKO" un kopsabiedrība "Rīgas vides pakalpojumi" atbilstoši publiskās-privātās partnerības nosacījumiem noslēguši koncesijas līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas nodrošināšanu Rīgā. Atbilstoši publiskās-privātās partnerības procedūras dokumentiem konkursa uzvarētājs nodrošinās Rīgas sadzīves atkritumu apsaimniekošanu un investīcijas turpmākos 20 gadus.

Mēs konsultējām SIA “Getliņi EKO” un Rīgas domi kā publiskos partnerus par visiem darījuma aspektiem, ieskaitot juridisko izpēti, koncesijas līguma projekta sagatavošanu un citu saistīto dokumentu sagatavošanu un parakstīšanu.
Klientam konsultācijas sniedza zvērinātu advokātu biroja “Atlācis un Partneri” vadošais partneris Edgars Atlācis, kuram asistēja advokāta palīdze Agnese Kauce.