Visa veida darījumu ar nekustamo īpašumu juridiskā apkalpošana

Visiem mūsu biroja advokātiem ir vērā ņemama pieredze juridiskās palīdzības sniegšanā visa veida darījumos ar nekustamo īpašumu – iegādi, pārdošanu, nomu, īri, apsaimniekošanu, hipotekāro kreditēšanu, būvniecību. Veicam īpašuma objektu juridisko izpēti, darījumu slēgšanai nepieciešamo līgumu un citu dokumentu izstrādi un rediģēšanu, darījumu reģistrēšanu zemesgrāmatā.