Pārstāvība civilprocesos tiesās un šķīrējtiesās

Mūsu biroja advokāti piedāvā plašas zināšanas un pieredzi, veicot klientu pārstāvību civilprocesos visās Latvijas Republikas tiesu instancēs un šķīrējtiesās. Mūsu pieredze tiesās izskatāmajās civillietās aptver visplašāko civiltiesību un komerctiesību jautājumu loku - īpašuma strīdus, parādu piedziņu, mantojuma tiesības u.c.

Sniedzam arī juridisko palīdzību pie tiesu spriedumu izpildes, sadarbojoties ar tiesu izpildītājiem. Sadarbībā ar mūsu kolēģiem citās valstīs palīdzam klientiem nodrošināt viņu interešu pārstāvību tiesu procesos ārvalstīs, kā arī realizējam Latvijas tiesu spriedumu izpildi ārvalstīs.