Par mums

Mūsu birojs pamatā specializējas vides tiesību jomā, sniedzot juridisko palīdzību vides (galvenokārt atkritumu apsaimniekošanas) jomā strādājošiem komersantiem. Juridiskās palīdzības sniegšanas ietvaros mūsu advokāti sadarbojas arī ar pašvaldībām, kurām saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu prasībām ir pienākums nodrošināt virkni pakalpojumu pieejamību fiziskām un juridiskām personām.

Viens no biroja pamatdarbības veidiem saistās arī ar klientu konsultēšanu publisko iepirkumu un konkurences tiesību jomā, gan piedāvājot dažāda veida iepirkumu procedūru nolikumu izstrādi, gan pārstāvot pretendentu tiesiskās intereses strīdos par ieprikuma procedūru nolikumiem un rezultātiem Iepirkumu uzraudzības birojā un tiesā.

Tāpat birojs kā būtisku savu darbības virzienu ir noteicis klientu konsultēšanu uzņēmumu pārņemšanas un apvienošanas darījumos veicot gan darījumu sagatavošanu, gan pārstāvot klientu intereses darījuma norises laikā un pēc tā pabeigšanas.

Tajā pašā laikā mūsu advokāti ir kvalificēti un ieguvuši pieredzi dažādās tiesību nozarēs, tādēļ šeit atradīsiet apkopojumu tiesību jomām, kurās esam gatavi sniegt savu palīdzību.