Sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēle Rīgas pilsētā

Biroja vadošais partneris Edgars Atlācis šobrīd konsultē vienu no Biroja ilggadējiem sadarbības partneriem – Rīgas pilsētas domi, kas uzsākusi publiskās un privātās partnerības procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekotāja izvēlei Rīgas pilsētā, sniedzot savu atzinumu, vērtējumu un ieteikumus atbilstošo dokumentu izstrādes gaitā.