Projekts "Tīra vide teiks PALDIES."

ZAB “Atlācis un Partneri” vadošais partneris Edgars Atlācis ar juristi Agnesi Kauci vada seminārus, kuros informē un izglīto pagastu un novadu pārvaldniekus, pārvalžu vadītājus un Valsts policijas pārstāvjus par pašvaldību atbildību videi draudzīga dzīvesveida un atkritumu apsaimniekošanas īstenošanā, kurus organizē biedrība “Daibes ilgtspējas centrs” sava trešā projekta “Tīra vide teiks PALDIES”, ietvaros.