Mantojuma tiesības

Mūsu biroja advokātiem darbības laikā ir uzkrāta vērtīga daudzu gadu pieredze, sniedzot palīdzību dažādos mantojuma tiesību jautājumos:

  • situācijas izvērtēšana, ņemot vērā klientu pozīciju un pieejamo informāciju lietās par likumisko, līgumisko vai testamentāro mantošanu;
  • procesuālo dokumentu sastādīšana - prasības pieteikumi, pieteikumi, sūdzības par lēmumiem, apelācijas un kasācijas sūdzības, lūgumi par ekspertīžu nozīmēšanu ar jautājumu noformulēšanu ekspertiem u.c.;
  • pārstāvība tiesās.