Juridiskās palīdzības sniegšana komerctiesību jautājumos

 Komerctiesību jomā piedāvājam plašu juridiskās palīdzības klāstu:

  • veicam sabiedrību dibināšanas dokumentu izstrādi;
  • konsultējam sabiedrību pārvaldes struktūru izveides un optimizācijas jautājumos;
  • veicam sabiedrību dalībnieku un akcionāru interešu pārstāvību;
  • konsultējam sabiedrību pārvaldes institūcijas to darbības tiesiskās reglamentācijas jautājumos;
  • sabiedrību padziļināta juridiskās izpētes veikšana un ziņojuma sagatavošana;
  • konsultāciju sniegšana sabiedrību iegādes, apvienošanās vai sadalīšanās procesos, juridisko dokumentu izstrāde šo procesu nodrošināšanai.