Juridiskās palīdzības sniegšana civiltiesību jautājumos

Civiltiesību jomā sniedzam klientiem padomus un piedāvājam risinājumus par visiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamajiem juridiskajiem jautājumiem.

Mūsu darba pieredze šajā jomā aptver dažādās nozarēs strādājošo sabiedrību juridisko apkalpošanu – ražošanu, būvniecību, nekustamos īpašumus, tirdzniecību, investīcijas.

Veicam arī visu klientu darbības nodrošināšanai nepieciešamo līgumu sagatavošanu un klientu pārstāvību pārrunās.