Darba tiesības

Konsultējam klientus darba tiesību jautājumos, sastādām kolektīvos un darba līgumus, darba kārtības noteikumus, instrukcijas, rīkojumus, lēmumus, paskaidrojuma pieprasījumus, uzteikumus, u.c. Risinām darba strīdus gan ārpustiesas kārtībā, gan arī pārstāvam tiesā darba strīdu gadījumos.