Banku un finanšu tiesības

Mūsu biroja advokāti finanšu tiesību jomā ir veikuši banku klientu interešu pārstāvību dažādu jautājumu risināšanā. Saviem klientiem piedāvājam konsultācijas saistībā ar līzinga, hipotekārās kreditēšanas, uzņēmumu saimnieciskās darbības, aktīvu iegādes kreditēšanas un parādu refinansēšanas jautājumiem.

Nodrošinām klientu interešu pārstāvību pārrunās ar kredītiestādēm gan saistībā ar dažādu kreditēšanas darījumu juridiskajiem aspektiem, gan arī saistībā ar aizdevumu piespiedu piedziņas jautājumu risināšanu.