Apdrošināšanas tiesības

Mūsu biroja advokāti veic klientu pārstāvību attiecībās ar apdrošinātājiem, kad nepieciešams izvērtēt apdrošināšanas līguma un apdrošināšanas noteikumu projekta atbilstību klientu interesēm.